Czujnik wiatrowy Eolis 3D RTS – bronzal ultra light (podobny do białoszarego). - Unirol Warszawa

systemy zaciemnień wnętrz

dekoracje okien

Czujnik wiatrowy Eolis 3D RTS – bronzal ultra light (podobny do białoszarego).

nie znaleziono obrazka
nie znaleziono obrazka

ID 9013809
Automatyczne (w zależności od ustawionej prędkości wiatru) sterowanie radiowe napędem markizy z ramionami przegubowymi.
Automatyka wiatrowa
Czujnik Eolis 3D WireFree RTS dokonuje na bieżąco pomiaru drgań markizy występujących przy wietrznej pogodzie. Jeśli zostanie przekroczona ustawiona wartość progowa, to markiza zostanie zwinięta w celu jej ochrony. W tym stanie każde wydane manualnie i automatycznie polecenie zostanie zablokowane. Jeśli nie została przekroczona ustawiona wartość progowa dla prędkości wiatru, to zainstalowana opcjonalnie automatyka słoneczna zostanie ponownie włączona po upływie 12 minut. Obsługa manualna jest ponownie możliwa już po 30 sekundach.