TO-MAX - Unirol Warszawa

systemy zaciemnień wnętrz

dekoracje okien

TO-MAX

Silnik rurowy idealny dla rolet, również o małych rozmiarach, z elektronicznym ogranicznikiem położenia i sterowaniem ruchu z pomocą enkodera.
Rozmiar M Ø 45 mm.
Niezawodny w każdej sytuacji: To-Max A autonomicznie rejestruje i monitoruje obciążenie wzdłuż całej drogi ruchu rolety, dostosowując wrażliwość wykonywanych operacji do różnych warunków klimatycznych i środowiskowych.
Programowanie jeszcze bardziej kompletne i intuicyjne
Wygodna regulacja ograniczników położenia z pomocą kilku prostych operacji, wykonywanych z przycisków sterujących lub z zastosowaniem TTU, bez konieczności otwierania skrzynki nadokiennej.
Trzy różne sterowane tryby programowania, z prostą sygnalizacją optyczną: automatyczny, półautomatyczny i ręczny.
Maksymalna precyzja podczas zablokowania rolety w położeniach krańcowych podnoszenia i opuszczania, dzięki dynamicznej automatycznej aktualizacji ograniczników położenia (tylko dla trybu automatycznego i półautomatycznego), co po odczytaniu zaprogramowanych parametrów położenia umożliwia kompensowanie z upływem czasu wydłużenia lub skrócenia konstrukcji, spowodowanych przez starzenie się materiału.
Możliwość wstępnego zaprogramowania ograniczników położenia (podnoszenia lub opuszczania) podczas fazy montażu w zakładzie: w ten sposób instalacja na miejscu jest prosta, wystarczy tylko skonfi gurować pozostałe ograniczniki położenia (opuszczania lub podnoszenia).
Bezpieczny, dzięki zastosowaniu inteligentnej technologii wykrywania przeszkód
Centrala zatrzymuje roletę i wykonuje krótki ruch w przeciwnym kierunku, umożliwiając usunięcie przeszkody i powtórzenie manewru, nie uszkadzając żadnego elementu.
Perfekcyjny ruch również przy zmiennych oporach ruchu
W przypadku występowania lodu, pyłu lub podobnych przeszkód wystarczy ponownie wysterować ten sam manewr, aby umożliwić silnikowi ponowne zdefi niowanie parametrów granicznych, zwiększając stopniowo dostarczaną moc, aby zakończyć wykonywany ruch.
Precyzyjny
Technologia z enkoderem gwarantuje milimetrową precyzję, niezawodność, oraz zachowanie z upływem czasu ustawionych wartości, obciążenie żaluzji zawsze optymalne i stałe.
Zwarty i elastyczny
416 mm całkowitej długości w wersji 5 Nm i 8 Nm; głowica nie wystająca przeznaczona do automatyzacji również najwęższych rolet, montowanych w najciaśniejszych skrzynkach nadokiennych.