FOR-MAX - Unirol Warszawa

systemy zaciemnień wnętrz

dekoracje okien

FOR-MAX

Silnik rurowy idealny dla rolet, również o małych wymiarach, z centralą sterującą i wbudowanym odbiornikiem, elektronicznym ogranicznikiem położenia i kontrolą ruchu z pomocą enkodera, z technologią TTBus.
Rozmiar M Ø 45 mm.
Niezawodny w każdej sytuacji:
For Max A rejestruje i monitoruje obciążenie występujące wzdłuż całej drogi manewru, dostosowując się do warunków klimatycznych i środowiskowych.
Programowanie jeszcze bardziej kompletne i intuicyjne
Wygodna zdalna regulacja ograniczników położenia z pomocą nadajnika, wyłącznika ściennego lub programatorów TTP, TTI i TTU, bez otwierania skrzynki nadokiennej.
Trzy sterowane tryby programowania z sygnalizacją optyczną: automatyczny, półautomatyczny i ręczny.
Maksymalna precyzja podczas zablokowania rolety na końcu podnoszenia i opuszczania, dzięki ciągłej korekcie ograniczników położenia (tryb automatyczny i półautomatyczny), które odczytując zaprogramowane parametry położenia, kompensują z upływem czasu wydłużanie lub skracanie, spowodowane przez zużycie i skoki temperatur. Możliwość wstępnego zaprogramowania ograniczników krańcowych podczas fazy montażu w zakładzie.
Łatwe wczytywanie nadajników
bez konieczności odłączania i podłączania silnika. Zdalne wprowadzanie nowych nadajników po wczytaniu pierwszego urządzenia.
Łatwe programowanie sterowania radiowego w 2 trybach:
I (standardowy);
II (krok po kroku z pomocą jednego przycisku.
Blokada pamięci zapobiegająca przypadkowemu wczytywaniu nadajników.
Proste połączenie
Wejścia dla czujników klimatycznych: ten sam czujnik może kontrolować do 5 wbudowanych central i 5 central zewnętrznych Mindy TT, połączonych równolegle. 5 poziomów wiatr-słońce, regulowanych bezpośrednio przez nadajnik lub przez programatory TTP i TTI.
Inteligentna technologia wykrywania przeszkód
Centrala zatrzymuje roletę i wykonuje krótki ruch w przeciwnym kierunku, umożliwiając usunięcie przeszkody, bez żadnych uszkodzeń.
Perfekcyjny ruch również w obecności zmiennych oporów
W przypadku występowania lodu, pyłu lub innych przeszkód wystarczy ponownie wysterować manewr, aby zdefi niować parametry graniczne, zwiększając stopniowo dostarczaną moc i umożliwiając zakończenie ruchu.
Precyzyjny
Technologia z enkoderem gwarantuje milimetrową precyzję, niezawodność, oraz utrzymywanie ustawionych wartości bez zmian z upływem czasu.
Zwarty i elastyczny
416 mm całkowitej długości w wersji 5 Nm i 8 Nm.